ขอจันทร์

Artist:

แอม เสาวลักษณ์

Intro / A Dmaj7 / E7 / ( 2 times ) / E7 / Verse A Dmaj7 A Dmaj7 Bm7 E7 A E7 จันทร์เจ้าเอ๋ย จะไม่ขอข้างแกงแหวนใด ไม่ใส่ใจ ไม่ขอวอนจากดวงจันทร์ A Dmaj7 A Dmaj7 Bm7 E7 A A7 แม้ขอจันทร์ ดั่งใจฝันอย่างนั้นได้จริง มีสิ่งเดียว ที่คิดจะอยากขอจันทร์ Chorus Dmaj7 E7 Amaj7 A7 Dmaj7 E7 Amaj7 A7 * จะขอ ให้มีแค่ใครคนหนึ่ง ที่จะไม่ทําให้ชํ้า และไม่ทําให้เราเศร้าใจ Dmaj7 E7 C#m7 F#m7 Bm7 E7 อยากจะเพียงขอ ให้มีสักคนเคียงใกล้ ให้เขามีความจริงใจ และไม่คิดจะทําร้ายกัน Instru / A Dmaj7 / E7 / Verse A Dmaj7 A Dmaj7 Bm7 E7 A E7 จันทร์เจ้าเอ๋ย ข้าเคยถูกคนทิ้งไป ทําให้ใจ ต้องร้าวรานอยู่เสมอ A Dmaj7 A Dmaj7 Bm7 E7 A A7 แม้ขอจันทร์ ได้ดังฝันก็คงได้เจอ เจอกับใคร ที่เขามีใจให้จริง Chorus Dmaj7 E7 Amaj7 A7 Dmaj7 E7 Amaj7 A7 จะขอ ให้มีแค่ใครคนหนึ่ง ที่จะไม่ทําให้ชํ้า และไม่ทําให้เราเศร้าใจ Dmaj7 E7 C#m7 F#m7 Dmaj7 Bm7 อยากจะเพียงขอ ให้มีสักคนเคียงใกล้ ช่วยซับนํ้าตาปลอบโยนเมื่อยามใจเหงา E7 ยามที่เราผิดหวัง มีไหม Instru / Badd9 F#7 / Badd9 F#m7 / Dmaj7 Bm7 / Dmaj7 Bm7 / E7 / ( * ) Chorus Dmaj7 E7 Amaj7 A7 Dmaj7 E7 Amaj7 A7 จะขอ ให้มีแค่ใครคนหนึ่ง ที่จะไม่ทําให้ชํ้า และไม่ทําให้เราเศร้าใจ Dmaj7 E7 C#m7 F#m7 Dmaj7 Bm7 อยากจะเพียงขอ ให้มีสักคนเคียงใกล้ ช่วยซับนํ้าตาปลอบโยนเมื่อยามใจเหงา E7 ยามที่เราผิดหวัง ขอจันทร์ Outro / A Dmaj7 / E7 / ( 2 times )