จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย

Artist:

AB Normal

Intro / Db / Ebm / Ab / Gb / Dbsus2 Gb ความสัมพันธ์ที่เกิดในวันที่ผ่าน ทำให้ใจฉันเปลี่ยนความคิดในวันวาน Ebm Ab Bbm Ebm Ab Db ว่าจะไม่รัก ว่าจะไม่คิด ทุกอย่างก็เปลี่ยนผัน กลายเป็นฉันรักเธอทั้งใจ Bbm Ab Ebm Ab Db * จากที่ขอดูแลก็พอ ขอแค่ใกล้เธอมากกว่าใคร ในวันนี้ไม่พอกับใจที่ต้องการ Gb Fm Bbm Ebm Gb Ab จากที่ขอดูแลแต่ตัว อยากเอาหัวใจเธอฝากที่ฉัน เธอนั้นจะให้กันได้ไหม Gb Gbm Fm Bbm ** จะขอยืนอยู่ตรงนี้ ตราบที่ฉันหายใจ จะขอยืนอยู่ตรงนี้ ดูแลเธอเรื่อยไป Ebm Ab Db Db7 ไม่ให้เธอมีน้ำตา ไม่ว่าปัญหาเข้ามาเท่าไหร่ Gb Gbm Fm Bbm จะรักเธออยู่ตรงนี้ ตราบที่ฉันหายใจชีวิตฉันต่อจากนี้ ไม่อาจจะรักใคร Ebm Ab ได้โปรดให้ฉันดูแล จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย Instru / Dbsus2 / Gb / Dbsus2 Gb ชีวิตเราที่ผ่านอะไรด้วยกัน ความคุ้นเคยมันเกิดในหัวใจทุกวัน Ebm Ab Bbm Ebm Ab Db เธออาจไม่รู้เธออาจไม่คิด ทุกสิ่งในวันนั้น สั่งให้ฉันรักเธอทั้งใจ ( * , ** ) Instru / Db / Ebm / Ab / Gb / ( ** ) Outro / Db / Gb / Absus2 / Dbsus4 /