เดินด้วยกันไหม

Artist:

Past Tales

Intro เคยเดินผู้เดียวมันเปล่าเปลี่ยว ฉันเองนั้นเดินคนเดียวก็นาน เคยมีผู้คนมาผ่านๆ แค่เพียงไม่นานแล้วเค้าก็ไป * แค่อยากมีใครมาเดินด้วยกัน อยากมีคนกอดฉัน เวลาหวั่นไหว อยากให้เขา มาคอยปลอบใจเมื่อยามเราเหงา อยากมีคนนั้นคอยเคียงข้างกัน แบ่งปันความฝัน ที่มีของเรา และความทุกข์ ก็คงแบ่งเบา แค่เราเดินด้วยกัน Instru เธอเดินผู้เดียวดูเปล่าเปลี่ยว เห็นเธอนั้นเดินคนเดียวก็นาน... แล้ว เคยมีผู้คนมาผ่านๆ แค่เพียงไม่นานแล้วเขาก็ไป ( * ) Instru แค่อยากมีเธอมาเดินด้วยกัน อยากให้เธอกอดฉันเวลาหวั่นไหว มีเธอนั้นมาคอยปลอบใจ เมื่อยามที่เราเหงา อยากมีเธอนั้นคอยเคียงข้างกัน แบ่งปันความฝันที่มีของเรา และความทุกข์ ก็คงแบ่งเบา แค่เราเดินด้วยกัน และเธอนั้นจะรังเกียจไหม ถ้าเราเดินด้วยกัน Outro