ขอให้เหมือนเดิม

Artist:

บูโดกัน

Instru G / Gsus4 / G / Gsus4 G Gsus4 Em ไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้า ไม่ต้องหาถ้อยคำหวานๆ Bm C อย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่ G Gsus4 Em * ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้น หมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้ Bm C อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉัน G Gsus4 Em ** ไม่ต้องรักเท่าฟ้า แต่ขอให้รักเท่าเดิม G Gsus4 C ไม่ต้องมีเพิ่มเติม แต่รักไม่น้อยลงไป G Gsus4 Em ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจ G Gsus4 D ขอให้เหมือนเดิม ขอให้เหมือนเดิม G Em ไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อฉัน ไม่ต้องฝันจะเป็นเหมือนใคร Bm C ก่อนเคยเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเก่า G Em รักเท่านี้ที่เคยให้ไว้ รักเท่าไหนก็ไม่สำคัญ Bm C บอกว่ายังรักกันต้องการเท่านี้ ( ** ) Instru G Gsus4 / Em / Bm / C ( 2 times ) ( * , ** , ** ) Outro G / G / G / G